Avskaffa dina drömmar

2003 / katalog

Fristående utställningskatalog till Aida Ghardagians utställning ”Försvinn om du är fattig”.
Tillsammans med Mauritz Tistelö, Aida Ghardagian och Johan Möller.

Ladda ner katalogen som PDF (2719 kB, 100 sidor)

Baksidestexten:
"Globalisering är ett begrepp fyllt av så många betydelser att det förlorat sin egentliga innebörd. Det har för varje grupp fått den betydelse som bäst beskriver deras perspektiv. För de multinationella företagen och finansvärlden betyder globalisering frihet för varor och kapital. För de nationella politikerna har det blivit en förklaring eller ursäkt för maktlöshet och passivitet. För arbetarna i Syd betyder det nya arbetstillfällen, medan det för arbetarna i Nord betyder arbetslöshet. För den svenske konsumenten betyder det billiga bananer. För den Nicaraguanske bananodlaren betyder det knappt mat och husrum. Det som ur den enes situation framstår som en vinst kan för någon annan vara en stor förlust.

I den här katalogen har vi samlat vittnesmål, brev, dikter, essäer, intervjuer, bilder och berättelser. Det är material som kommenterar och belyser tillståndet i världen: Från finansvärldens skyddade skatteparadis till det folkliga motståndets vardag. Från den politiska situationen i Latinamerika till det känslomässiga tillståndet på lekis. Från arabisk konst till svenska brödrecept. Från drömmar till verklighet.

Medverkar gör bl a: Marie Bondeson, Carina Carlström, Oskar Engdahl, Aida Ghardagian, Jan O Karlsson, Jonna Kevin, Amanda Peralta, Björn Perborg, Mauritz Tistelö, Masoud Vatankhah och Jennie Öberg."