Design & Terrorism

2005 / video / 3.25 min

En oupphörlig kameraåkning runt ett bord. Handskklädda händer ringar in platser på flygfoton och ritningar. Kanske förbereds en terrorattack. Alla objekt är exklusiva designföremål.

foto Björn