Textilt trumset [for Animal]

2008 / tyg, skumplast, spikband, kartong / varierande dimensioner

Trumset och cymbaler i tyg.

Med assistans av Johan Möller och Ida-Lovisa Rudolfsson.

foto Björn