Hängmattor

2002 / installation med hängmattor

Hängmattor upphängda mellan alla träd i en allé i Göteborg. Tillsammans med Marie Bondeson och Jennie Öberg.

foto Jennie Öberg