Klart man rakar pungen

2000 / installation med video / 230 x 122 x 250 cm

Vågformad konstruktion med teaterattribut, ljusskylt och sammetstyg. Inuti visas en videoupptagning från teater Boudoir Intime i Falkenberg. Skådespelarna använder autentiska artiklar från kvällstidningarnas söndagsbilagor och veckotidningar som manus. Artiklarna är alla uppställda på samma sätt. Tre män diskuterar ämnen som manlig fåfänga, relationer och ideal. Tonen är undervisande. Den tilltänkta målgruppen unga kvinnor skall lära sig något om hur män tänker och fungerar.

foto zsuzsanna gilice