Making the Immortal

2013 / installation / 150 m2

Making the Immortal, Anna Viola Hallberg och Björn Perborgs andra gemensamma arbete, är i grunden ett porträtt av en porträttmålare som fallit i glömska. Projektet handlar om människans fåfänga strävan att göra sig själv odödlig, att bli ihågkommen.

 

Utifrån den idag bortglömde målaren Bror Kronstrands (1875-1950) arkiverade fotografier, filmsekvenser, brev och dokument ifrågasätts kanoniseringens, historie- och mytbildningens mekanismer. I fokus står paradoxen i att Kronstrand snabbt glöms bort, trots alla ansträngningar att bli erkänd och bevarad.

 

Making the Immortal tangerar även frågeställningar kring upphovsrätt, gränsen mellan det privata och det offentliga samt dagens kulturpolitiks tendenser att i första hand definiera konstnären som entreprenör.Se och läs mer om utställningen och Bror Kronstrand

foto Hendrik Zeitler