Migrationsverket 14.40

2001 / animation, svenskt tal / 2.10 min

Baserad på en sann historia. Svenska migrationsverket skickar brev till en asylsökande som uppmanas träffa sin handledare för att diskutera en praktikplats. I själva verket är det en fälla. Polisen ligger i bakhåll. De arresterar honom och utvisar honom ur landet. Han ”försvinner” sedan.