RANCOROUS CALL

2006 / animation, engelskt tal / 1 min

Rancorous Call består av bilder på övervakningskameror arrangerade i ett rasande tempo till ljudet av Patrick Henrys berömda ord från 1775. Bilder och ljud är upphittade på internet.

Orden ekar från det förflutna med profetior om panoptisk paranoia. Artificiella kontrollmekanismer installeras som barrikader för att skydda oss från oss själva - det ständigt ökande avståndet oss emellan.

Tillsammans med Anna Viola Hallberg.

rancorous call, still from video