Skolkören

2003 / 3 min

Pperformance utfört av elever och lärare på konsthögskolan Valand. Iförda körkåpor framförs den blomstertid nu kommer till orgelackompanjemang vid skolavslutningen i juni 2003.

foto Michel Droetto