Staden jag bor i

2008-2009 / animation, engelskt eller svenskt tal / 2.14 min

En 2 minuter lång förundran över de gula specialfordon som nattetid underhåller spårvagnsnätet i staden där jag bor.

Till bildsynopsis

staden jag bor i, the city I live in still from video