Han har också skaffat mobil

2004

Lägg märke till hur rött pojkens öra blivit av strålningen.