Tag Archives: terrorism

Design & Terrorism

Continuous camera movement circling a table. Gloved hands add round marks on aerial photographs and drawings. Maybe they are preparing a terrorist attack. All objects seen are high-end designer objects.

Design & Terrorism, still from video, toast with whiskey glasses and cigar.
Photo: Björn Perborg

Year: 2005
Technique: Video SD PAL
Duration: 3.25 min
Cast: Johan Möller, Attila Urban, Kjell Vänerbo

Design & Terrorism

En oupphörlig kameraåkning runt ett bord. Handskbeklädda händer ringar in platser på flygfoton och ritningar. Kanske förbereds en terrorattack. Alla objekt är exklusiva designföremål.

Design & Terrorism, videostill, skål med whiskeyglas och cigarr.
Foto: Björn Perborg

År: 2005
Teknik: Video SD PAL
Längd: 3.25 min
Medverkande: Johan Möller, Attila Urban, Kjell Vänerbo