Hilo mental

Hilo mental, Mental floss, eller »mentaltråd« på svenska, är en kort bagatell som skildrar en ritual för mental hygien. När toleranserna för vad som ryms inom normalitetsbegreppet blir allt snävare framträder Hilo mental som ett befriande ironiskt förslag till ännu en självhjälpskur. Naturligtvis inbegriper den också en produkt, en förbrukningsvara, som någon kan tjäna pengar på. Hilo mental relaterar till det absurda i att psykisk ohälsa ökar i takt med ekonomisk tillväxt.

Hilo Mental, filmstill från animation av Björn Perborg. Mentaltråd, detalj.
Foto: Björn Perborg & Claudia del Fierro
Hilo Mental, filmstill från animation av Björn Perborg.
Foto: Björn Perborg & Claudia del Fierro

År: 2011
Teknik: Animation HD
Längd: 0.30 min