Suite Pathétique

Suite Pathetique – installation by Björn Perborg.
Foto: Björn Perborg
Suite Pathetique – installation by Björn Perborg.
Foto: Björn Perborg
Suite Pathetique – installation by Björn Perborg.
Foto: Björn Perborg
Suite Pathetique – installation by Björn Perborg.
Foto: Björn Perborg

Bakom en oansenlig port i närheten av Stigbergstorget i Göteborg ligger Allmänna Konsthall, döpt efter gatuadressen: Allmänna Vägen 7A. Här visas ”Suite pathétique”, en separatutställning av Björn Perborg.

Med självdistans, musikalitet, humor och känsla för det tragikomiska tar sig Björn Perborg an det brustna hjärtats anatomi. Vilket mediet än är – video, skulptur, animation, performance, foto, eller en blandning av alltihop – kan man lika gärna gråta som skratta.

En gravsten bär inskriptionen ”Här vilar en obetydlig och patetisk människa”. I en stop-motion-animation växter texten från en Stina Nordenstam-låt fram: ”Everyone else in the world would love me by now. But not you”.

En liten låda visar sig innehålla en video där konstnären själv gör en cover på Backstreet Boys’ 90-talshit ”Show me the meaning of being lonely”. Låten inleds med textraden ”So many words for the broken heart”.

I en annan video redovisar konstnären torrt, med hjälp av cirkeldiagram, hur den olyckliga kärleken yttrar sig rent kroppsligt.

Men det erbjuds också tröst. En virtuell terapeut ger råd i att hantera ett brustet hjärta och sätter den självupplevda katastrofen i ett större, rent av astronomiskt, perspektiv: Universum är nästan 14 miljarder år gammalt. Vilken betydelse har egentligen ett enskilt däggdjurs fyra till sex månader långa hjärtesorg i det sammanhanget?

Det är gott om populärkulturella och konsthistoriska referenser. Konstnärerna Oleg Kulik och Kjartan Slettemarks berömda hundperformances parafraseras i det homoerotiska videoverket ”Underhållning”. Vi får även en cover på Bas Jan Aders dokumentation av en gråtande man, ”I’m So Sad To Tell You”, här i en fullständigt tröstlös version.

Suite pathétique väjer inte för de stora, patetiska svallvågorna. Klichéer, västerländsk kultur med passerat bäst-före-datum, existentiellt allvar och logiska språng remixas till ett helande flyktförsök från samtidens kriser och konflikter.