Klart man rakar pungen

Vågformad konstruktion med teaterattribut, ljusskylt och sammetstyg. Inuti visas en videoupptagning från teater Boudoir Intime i Falkenberg. Skådespelarna använder autentiska artiklar från kvällstidningarnas söndagsbilagor och veckotidningar som manus. Artiklarna är alla uppställda på samma sätt. Tre män diskuterar ämnen som manlig fåfänga, relationer och ideal. Tonen är undervisande. Den tilltänkta målgruppen unga kvinnor skall lära sig något om hur män tänker och fungerar.

Klart man rakar pungen, video installation med ljusskylt .
Foto: Zsuzsanna Gilice
Klart man rakar pungen, tidningsartikel, söndagsbilaga, tre män diskuterar.

År: 2000
Teknik: installation med video, svenskt tal
Mått: 230 x 122 x 250 cm
Längd video: 11 min
Medverkande: Martin Östh, Bo Andersson, Michael Paulsson, Elin Gradin