Skyll dig självskolan

Världens obehagligaste powerpointpresentation. Med hjälp av Microsofts egna clipart-bilder presenteras »det nya tänket«. Ett antal enkla punkter belyser hur samhället stegvis avsagt sig ansvaret på en mängd områden och lastat över det på individen. Vi kallar det »blameshifting«. 
Konceptet är framtaget tillsammans med Karin Fransson, Lina Gillefalk och Kjell Vänerbo.

Skylldigsjälvskolan, videostill, powerpoint. Skyll dig själv om du är hemlös – Köp en bostadsrätt.

År: 2004
Teknik: Video SD PAL
Längd: 2.41 min
Röst: Frans Einarsson