Tag Archives: Marshall

Balancing The Books


Sculpture with sound from the exhibition »Death – An Exhibition about Life«, an outdoor exhibition organised by Liljevalchs in Stockholm during the summer of 2016.

Balancing The Books, sound sculpture by Björn Perborg in the shape of a Marshall stack and a grave stone.
Photo: Mattias Lindbäck

Year: 2016
Technique: Plywood, wood, vinyl, cloth, speakers, media player och electronics
Dimensions: 122 x 302 x 45 cm
Voices: Emma Jansson, Alexandra Shabo
Courtesy of Alma Löv Museum, Östra Ämtervik

Bokslut

Skulptur med ljud från utställningen »Döden – en utställning om livet«, en utomhusutställning i Liljevalchs regi på Djurgården i Stockholm, sommaren 2016.

Bokslut, ljudskulptur av Björn Perborg i form av en Marshallstack och en gravsten.
Foto: Mattias Lindbäck

År: 2016
Material: Plywood, trä, galon, tyg, högtalare, mediaspelare och elektronik
Mått: 122 x 302 x 45 cm
Röster: Emma Jansson, Alexandra Shabo
Ägs av Alma Löv Museum, Östra Ämtervik