Tag Archives: museum

Flygfän [Flying Creatures]

Eight pictures in a room, like in a museum; most of them show angels with fire burns. Faint sound of choppers, barely audible. Night time tar was distributed on the floor to get the proper smell.

Flygfän, installation with paintings of wounded angels, in a room with red walls. Flygfän, installation med tavlor föreställande skadade änglar, i ett rum med röda väggar.
Photo: Lo Caidahl
Flygfän, installation with paintings of wounded angels, in a room with red walls. Flygfän, installation med tavlor föreställande skadade änglar, i ett rum med röda väggar.
Photo: Lo Caidahl
Flygfän, painting of wounded angels, queueing for treatment. Flygfän, tavla med skadade änglar som köar för vård.
Photo: Lo Caidahl
Flygfän, installation with paintings of wounded angels, in a room with red walls. Flygfän, installation med tavlor föreställande skadade änglar, i ett rum med röda väggar.
Photo: Lo Caidahl

Year: 2003
Technique: Photo collage on prepared canvases, wood, paint and sound
Dimensions: 160 m2 (191.36 yd2)

Flygfän

Åtta tavlor i musealt utformat rum, de flesta föreställande brännskadade änglar. Till det: helikopterljud, knappt hörbart. På nätterna lades tjära ut för att få den rätta doften.

Flygfän, installation med tavlor föreställande skadade änglar, i ett rum med röda väggar.
Foto: Lo Caidahl
Flygfän, installation med tavlor föreställande skadade änglar, i ett rum med röda väggar.
Foto: Lo Caidahl
Flygfän, tavla med skadade änglar som köar för vård.
Foto: Lo Caidahl
Flygfän, installation med tavlor föreställande skadade änglar, i ett rum med röda väggar.
Foto: Lo Caidahl

År: 2003
Material: Fotocollage på preparerade dukar, trä, färg och ljud
Mått: 160 m2