Tag Archives: stop motion

Hilo Mental / Mental Floss

Hilo mental, or Mental Floss, is a short stop motion animation that shows a ritual for mental hygiene. As the tolerances for what is accepted within the term normality are shrinking Mental Floss proposes yet another ironical self-help cure, and as such, there is of course a product involved, that can be bought and sold. Hilo Mental relates to the absurd fact that psychic ill-health is increasing side by side with economical growth.

Mental Floss, film still from animation by Björn Perborg. Mental Floss, detail.
Photo: Björn Perborg & Claudia del Fierro
Mental Floss, film still from animation by Björn Perborg.
Photo: Björn Perborg & Claudia del Fierro

Year: 2011
Technique: Animation HD
Duration: 0.30 min

Hilo mental

Hilo mental, Mental floss, eller »mentaltråd« på svenska, är en kort bagatell som skildrar en ritual för mental hygien. När toleranserna för vad som ryms inom normalitetsbegreppet blir allt snävare framträder Hilo mental som ett befriande ironiskt förslag till ännu en självhjälpskur. Naturligtvis inbegriper den också en produkt, en förbrukningsvara, som någon kan tjäna pengar på. Hilo mental relaterar till det absurda i att psykisk ohälsa ökar i takt med ekonomisk tillväxt.

Hilo Mental, filmstill från animation av Björn Perborg. Mentaltråd, detalj.
Foto: Björn Perborg & Claudia del Fierro
Hilo Mental, filmstill från animation av Björn Perborg.
Foto: Björn Perborg & Claudia del Fierro

År: 2011
Teknik: Animation HD
Längd: 0.30 min