Tag Archives: video

Nesting Box

The nesting box is a slightly oversized wooden nesting box with a video monitor and a speaker inside. The video monitor shows a man crying. Already from a distance you can hear the soft sound of crying that might also resemble birds’ twittering. The man cries, apparently without ever stopping – even sadder than that Dutch guy who disappeared from a sailing boat.

Nesting Box, video sculpture by Björn Perborg with crying man inside.
Photo: Björn Perborg

Year: 2012
Technique: Wood, dvd-player, lcd-screen
Dimensions: 69 x 39 x 39 cm (27,2 in x 15,4 in x 15,4 in)

Stories From the Suitcase

An exhibition consisting of five oversized suitcases and a two channel video installation. In a personal way, all the works reflect upon places, travelling, origin and nostalgia. Every suitcase hosts a miniature art exhibition space inside. Suitcase 1 shows an installation with an animation, »The warmest winter in 250 years«.

Suitcase 2 shows another animation, »The tallest mountain in Europe«. Suitcase 3 shows another animation, »The city I live in«. Suitcase 4 shows yet another animation, »All the dead I’ve seen«. Suitcase 5 shows a photo exhibition entitled »Airport chapels«. It is a series of architecture documentation, documenting airport chapels – the prayer or meditation rooms that are to be found in most international airports. Also included is »The trip to America«, a slideshow with narration.

Finally, a two channel video installation is completing the show. It is »Immigrant Song«, in which, on one screen, Berlin-based drummer Hannes Lingens plays a variation of the drum groove from Led Zeppelin’s »Immigrant Song« using firework rockets as drumsticks. On the other screen fireworks on a night sky go off in synchronization with the drumbeats from the first screen.

Stories From The Suitcase, video installation with suitcases at Künstlerhaus Bethanien, Berlin. Geschichten aus dem Koffer, videoinstallation med resväskor på Künstlerhaus Bethanien, Berlin.
Photo: David Brandt
Stories From The Suitcase, video installation with suitcases at Künstlerhaus Bethanien, Berlin, interior from one of the suitcases, miniature exhibition. Geschichten aus dem Koffer, videoinstallation med resväskor på Künstlerhaus Bethanien, Berlin, interiör från en av väskorna, miniatyrutställning.
Photo: David Brandt
Stories From The Suitcase, video installation with suitcases at Künstlerhaus Bethanien, Berlin, suitcase on podium. Geschichten aus dem Koffer, videoinstallation med resväskor på Künstlerhaus Bethanien, Berlin, resväska på podium.
Photo: David Brandt

Year: 2009
Technique: Plywood, fittings, cloth, paint, LCD-screens, media players, photo, LED-light, video, animation
Dimensions: 150 m2 (179.4 yd2)

Geschichten aus dem Koffer

»Historier ur resväskan«
Installation med fem överdimensionerade resväskor och en tvåkanalig videoinstallation i rummet. Inuti varje resväska finns en miniatyrkonsthall. Miniatyrkonsthallarna visar utställningar som reflekterar över platser, resande, nostalgi och ursprung.

Resväska 1 visar en installation med en animation, »Den varmaste vintern på 250 år«. Resväska 2 visar en annan animation, »Europas högsta berg«. Resväska 3 visar en annan animation, »Staden jag bor i«. Resväska 4 visar ytterligare en animation, »Alla döda jag sett«. Resväska 5 visar en fotografiutställning med titeln »Airport chapels«. Det är en serie arkitekturdokumentationer över de böne- eller meditationsrum som går att finna på de flesta internationella flygplatser. Inuti resväska 5 visas även »Amerikaresan«, ett diabildsspel med ljudspår.

Slutligen ingår en tvåkanalig videoinstallation. Det är »Immigrant Song«, i vilken Berlinbaserade trumslagaren Hannes Lingens spelar en variation över trumkompet från Led Zeppelins »Immigrant Song« med fyrverkeripjäser som trumstockar på en skärm. På den andra skärmen smäller fyrverkerier av mot en natthimmel synkroniserat med trumslagen från den första videon.

Geschichten aus dem Koffer, videoinstallation med resväskor på Künstlerhaus Bethanien, Berlin.
Foto: David Brandt
Geschichten aus dem Koffer, videoinstallation med resväskor på Künstlerhaus Bethanien, Berlin, interiör från en av väskorna, miniatyrutställning.
Foto: David Brandt
Geschichten aus dem Koffer, videoinstallation med resväskor på Künstlerhaus Bethanien, Berlin, resväska på podium.
Foto: David Brandt

År: 2009
Material: Plywood, beslag, tyg, färg, lcd-skärmar, mediaspelare, foto, led-ljus, video, animation
Mått: 150 m2

Cuisine Bizarre – The Kitchen

Interactive video installation in the shape of an ordinary kitchen. As doors and drawers are being opened it is not cutlery, cups or gravy boats that are exposed but a selection from Cuisine Bizarre’s extensive production of cooking shows.

Collaboration with Frans Einarsson. Realised with the support of Konstnärsnämnden, the Swedish Arts Grants Committee.

Cuisine Bizarre – The Kitchen, installation at Konstnärshuset, kitchen with hidden video monitors.
Photo: Lo Birgersson
Cuisine Bizarre – The Kitchen, installation at Konstnärshuset, detail of drawers with video monitors.
Photo: Lo Birgersson

Year: 2014
Technique: Kitchen, monitors, magnet switches etc.
Dimensions: 160 x 60 x 210 cm (63 in x 23.6 in x 82.7 in)

Cuisine Bizarre-köket

Interaktiv videoinstallation utformad som ett ordinärt kök. När luckor och lådor öppnas är det dock inte bestick, tallrikar och andra köksföremål som möter betraktaren, utan ett urval av Cuisine Bizarres produktion av matlagningsvideo. I videoklippen samsas detaljrikedom med en egensinnig uppfinningslusta när det gäller recepten.

Cuisine Bizarre-köket, installation på Konstnärshuset, kök med gömda TV-skärmar.
Foto: Lo Birgersson
Cuisine Bizarre-köket, installation på Konstnärshuset, detalj, kökslådor med TV-skärmar.
Foto: Lo Birgersson

År: 2014
Material: Köksinredning, monitorer, magnetströmbrytare mm.
Mått: 160 x 60 x 210 cm

Med stöd av Konstnärsnämnden

Resväsksetyder

Komposition med resväskor, där varje resväska innehåller en liten konsthall i miniatyr, komplett med belysning, parkettgolv och vitmålade väggar. Miniatyrkonsthallarna visar varsin skalenlig utställning. Bland dessa återfinns en fotografiutställning, en serie arkitekturdokumentationer över de kapell, böne- eller meditationsrums som påträffas på de flesta internationella flygplatser, samt en animationsbaserad videoinstallation, där videoprojektionen simuleras genom en i väggen inbyggd lcd-skärm av den typ man kan införskaffa för att titta på dvd i baksätet på bilen. Utställningarna i resväskorna reflekterar över begrepp som ursprung, nostalgi, resande och migration. Verket är lätt att montera. Det är bara att öppna resväskorna och plugga in kontakten.

Resväsksetyder, installation med miniatyrutställningar inuti resväskor. Pojke tittar på video.
Foto: Hendrik Zeitler
Resväsksetyder, installation med miniatyrutställningar inuti resväskor, detalj, flygplatskapell, fotografi.
Foto: Claudia del Fierro

År: 2008
Material: Resväskor, mdf, glas, bakbelysta foton, lcd-skärm mm.
Mått: Varierande dimensioner

Suitcase Studies

Suitcase studies is a group of suitcases, where every suitcase hosts a miniature art exhibition space, complete with light, parquet and white walls. Among the miniature exhibitions are a series of architecture documentation, documenting airport chapels – the prayer or meditation rooms that can be found in most international airports and an animation based video installation, where the video projection is simulated by small LCD screens. The exhibitions in the suitcases reflect upon phenomena like origin, nostalgia, traveling and migration.

Suitcase Studies, installation with miniature exhibitions inside suitcases. Boy watching video.
Photo: Hendrik Zeitler
Suitcase Studies, installation with miniature exhibitions inside suitcases, detail, airport chapels, photography.
Photo: Claudia del Fierro

Year: 2008
Technique: Suitcases, mdf, glass, backlit photos, lcd-screen etc.
Dimensions: Dimensions variable