Tag Archives: animation

Four More Years With the Alliance

It is late on election night 2014. The Alliance, with the new Labour Party in the lead, has prevailed for the third time in a row. In an interview new Labour Party chairman, comrade Fredrik Reinfeldt, reveals why he wants to reinstate slavery in Sweden. The work-actual meanings are drawn to a head when the final solution for welfare dependency is launched.

Four More Years With The Alliance, film still from animation, Fredrik Reinfeldt, ballons and journalist.
Photo: Björn Perborg

Year: 2010
Technique: Animation HD PAL, Swedish dialogue
Duration: 4.08 min
Voices: Frans Einarsson, Björn Perborg

RANCOROUS CALL

Echoing through time the words from a speech originally held in 1775 with depth of panoptical dimensions. Barricades of artificial control mechanisms are installed to protect us from our selves – the ever expanding distance between us.Rancorous Call consists of imagery of surveillance cameras arranged in a symphony to Sir Patrick Henry’s words uttered at St John’s Church in Richmond, USA, and here interpreted by Richard Schumann.

Collaboration with Anna Viola Hallberg. Completely based on found footages and sound collected from the Internet.

Rancorous Call, film still from animation by Anna Viola Hallberg & Björn Perborg, surveillance cameras.
Photo: Anna Viola Hallberg & Björn Perborg

Year: 2006
Technique: Animation SD, English voice-over
Duration: 1 min
Voice: Richard Schumann

RANCOROUS CALL

Rancorous Call består av bilder på övervakningskameror arrangerade i ett rasande tempo till ljudet av Patrick Henrys berömda ord från 1775. Alla bilder och ljud är upphittade på internet.

Orden ekar från det förflutna med profetior om panoptisk paranoia. Artificiella kontrollmekanismer installeras som barrikader för att skydda oss från oss själva – det ständigt ökande avståndet oss emellan. 

Tillsammans med Anna Viola Hallberg.

Rancorous Call, filmstill från animation av Anna Viola Hallberg & Björn Perborg, övervakningskameror.
Foto: Anna Viola Hallberg & Björn Perborg

År: 2006
Teknik: Animation SD, engelskt tal
Längd: 1 min
Röst: Richard Schumann

Swedish Migration Board 14.40

Based on a true story. Swedish Migration Board sends a letter to an individual asylum seeker, instructing him to meet with his case officer to discuss an apprenticeship. Actually it’s a trap and the police are waiting. The asylum seeker is arrested and deported from the country. He then »disappears«.

Swedish Migration Board 14.40, film still from animation, office worker at his desk with computer.
Photo: Björn Perborg
Swedish Migration Board 14.40, film still from animation, policemen hiding in armchairs.
Photo: Björn Perborg
Swedish Migration Board 14.40, film still from animation, airplane leaves the country.
Photo: Björn Perborg
Swedish Migration Board 14.40, film still from animation, speaking planet Earth in space.
Photo: Björn Perborg

Year: 2001
Technique: Animation SD PAL, Swedish dialogue
Duration: 2.10 min

Migrationsverket 14.40

Baserad på en sann historia. Svenska migrationsverket skickar brev till en asylsökande som uppmanas träffa sin handledare för att diskutera en praktikplats. I själva verket är det en fälla. Polisen ligger i bakhåll. De arresterar honom och utvisar honom ur landet. Han »försvinner« sedan.

Migrationsverket 14.40, filmstill från animation, kontorsarbetare framför datorn.
Foto: Björn Perborg
Migrationsverket 14.40, filmstill från animation, poliser gömmer sig i fåtöljer.
Foto: Björn Perborg
Migrationsverket 14.40, filmstill från animation, flygplan lämnar landet.
Foto: Björn Perborg
Migrationsverket 14.40, filmstill från animation, talande jordklot.
Foto: Björn Perborg

År: 2001
Teknik: Animation SD PAL, svenskt tal
Längd: 2.10 min

Stories From the Suitcase

An exhibition consisting of five oversized suitcases and a two channel video installation. In a personal way, all the works reflect upon places, travelling, origin and nostalgia. Every suitcase hosts a miniature art exhibition space inside. Suitcase 1 shows an installation with an animation, »The warmest winter in 250 years«.

Suitcase 2 shows another animation, »The tallest mountain in Europe«. Suitcase 3 shows another animation, »The city I live in«. Suitcase 4 shows yet another animation, »All the dead I’ve seen«. Suitcase 5 shows a photo exhibition entitled »Airport chapels«. It is a series of architecture documentation, documenting airport chapels – the prayer or meditation rooms that are to be found in most international airports. Also included is »The trip to America«, a slideshow with narration.

Finally, a two channel video installation is completing the show. It is »Immigrant Song«, in which, on one screen, Berlin-based drummer Hannes Lingens plays a variation of the drum groove from Led Zeppelin’s »Immigrant Song« using firework rockets as drumsticks. On the other screen fireworks on a night sky go off in synchronization with the drumbeats from the first screen.

Stories From The Suitcase, video installation with suitcases at Künstlerhaus Bethanien, Berlin. Geschichten aus dem Koffer, videoinstallation med resväskor på Künstlerhaus Bethanien, Berlin.
Photo: David Brandt
Stories From The Suitcase, video installation with suitcases at Künstlerhaus Bethanien, Berlin, interior from one of the suitcases, miniature exhibition. Geschichten aus dem Koffer, videoinstallation med resväskor på Künstlerhaus Bethanien, Berlin, interiör från en av väskorna, miniatyrutställning.
Photo: David Brandt
Stories From The Suitcase, video installation with suitcases at Künstlerhaus Bethanien, Berlin, suitcase on podium. Geschichten aus dem Koffer, videoinstallation med resväskor på Künstlerhaus Bethanien, Berlin, resväska på podium.
Photo: David Brandt

Year: 2009
Technique: Plywood, fittings, cloth, paint, LCD-screens, media players, photo, LED-light, video, animation
Dimensions: 150 m2 (179.4 yd2)

Geschichten aus dem Koffer

»Historier ur resväskan«
Installation med fem överdimensionerade resväskor och en tvåkanalig videoinstallation i rummet. Inuti varje resväska finns en miniatyrkonsthall. Miniatyrkonsthallarna visar utställningar som reflekterar över platser, resande, nostalgi och ursprung.

Resväska 1 visar en installation med en animation, »Den varmaste vintern på 250 år«. Resväska 2 visar en annan animation, »Europas högsta berg«. Resväska 3 visar en annan animation, »Staden jag bor i«. Resväska 4 visar ytterligare en animation, »Alla döda jag sett«. Resväska 5 visar en fotografiutställning med titeln »Airport chapels«. Det är en serie arkitekturdokumentationer över de böne- eller meditationsrum som går att finna på de flesta internationella flygplatser. Inuti resväska 5 visas även »Amerikaresan«, ett diabildsspel med ljudspår.

Slutligen ingår en tvåkanalig videoinstallation. Det är »Immigrant Song«, i vilken Berlinbaserade trumslagaren Hannes Lingens spelar en variation över trumkompet från Led Zeppelins »Immigrant Song« med fyrverkeripjäser som trumstockar på en skärm. På den andra skärmen smäller fyrverkerier av mot en natthimmel synkroniserat med trumslagen från den första videon.

Geschichten aus dem Koffer, videoinstallation med resväskor på Künstlerhaus Bethanien, Berlin.
Foto: David Brandt
Geschichten aus dem Koffer, videoinstallation med resväskor på Künstlerhaus Bethanien, Berlin, interiör från en av väskorna, miniatyrutställning.
Foto: David Brandt
Geschichten aus dem Koffer, videoinstallation med resväskor på Künstlerhaus Bethanien, Berlin, resväska på podium.
Foto: David Brandt

År: 2009
Material: Plywood, beslag, tyg, färg, lcd-skärmar, mediaspelare, foto, led-ljus, video, animation
Mått: 150 m2