Tag Archives: Konstnärshuset

Being Björn Perborg

Retrospective installation at Konstnärshuset in Stockholm, including early performance based monitor works like Entertainment and the Tumble dryer, playful religious symbology in Flygfän, Crucifix and Aiport Chapels as well as the more recently animated observation reports.

In Stories From the Suitcase a David Attenborough-like voice-over guides us through five such stories presented inside a blown-up sculptural scenography. The interest for meta-art and artists’ economic conditions is represented in Money And the Video Artist.

Finally, a couple of brand new works are also shown. The Cuisine Bizarre Kitchen is an interactive video installation made in collaboration with Frans Einarsson and with the support of Konstnärsnämnden, the Swedish Arts Grants Committee. Most of the works had never been shown in Sweden before.

Being Björn Perborg, exhibition at Konstnärshuset.
Photo: Lo Birgersson
Being Björn Perborg, exhibition at Konstnärshuset.
Photo: Lo Birgersson
Being Björn Perborg, exhibition at Konstnärshuset. Money And The Video Artist, animation on display.
Photo: Lo Birgersson
Being Björn Perborg, exhibition at Konstnärshuset. Flygfän, paintings of wounded angels.
Photo: Lo Birgersson

Year: 2014
Dimensions: 126 m2 (151 yd2)

I huvudet på Björn Perborg

Retrospektiv utställning på Konstnärshuset i vilken man kan följa konstnären från de tidiga performancebaserade monitorverken Underhållning och Torktumlaren via de religiösa symbolerna i Flygfän, Krucifix och Airport Chapels till de senare årens animerade, mycket personliga, observationsrapporter.

I Geschichten aus dem Koffer agerar en David Attenborough-lik voice-over ciceron i fem sådana berättelser inbyggda i en rejält uppförstorad skulptural scenografi. Även intresset för metakonst och konstnärens ekonomiska villkor finns representerat i form av Videokonstnären & pengarna.

Slutligen visas också ett par helt nya verk, däribland Cuisine Bizarre-köket, en interaktiv videoinstallation i samarbete med Frans Einarsson som möjliggjorts med stöd av Konstnärsnämnden. De flesta verken hade aldrig tidigare visats i Sverige.

I huvudet på Björn Perborg, utställning på Konstnärshuset.
Foto: Lo Birgersson
I huvudet på Björn Perborg, utställning på Konstnärshuset.
Foto: Lo Birgersson
I huvudet på Björn Perborg, utställning på Konstnärshuset. Videokonstnären & pengarna, animation på väggfast monitor.
Foto: Lo Birgersson
I huvudet på Björn Perborg, utställning på Konstnärshuset. Flygfän, tavlor föreställande skadade änglar.
Foto: Lo Birgersson

År: 2014
Mått: 126 m2